U ETDS Hakkında Önemli Duyuru
A1, A2, B1, B2, D1 ve/veya D2 yetki belgesine sahip firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlaması ve bahse konu firmaların, anılan Yönetmelik hükümlerinin 01.11.2018 tarihinden itibaren uygulanması halinde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesinin teminen; KTY ‘ nin 40 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uyma zorunluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ nün 01.11.2018 tarihli ve 81439 sayılı Makam Olur'u ile 02.01.2019 tarihine kadar uygulanmaması hususuna karar verilmiştir.?