P YETKİ BELGESİ
Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

P1 Yetki Belgesi :
İl sınırları içinde dağıtımcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
P1 Yetki Belgesi Başvurusu :

- 12 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
- Bu işe elverişli 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, istifleme ile depolama ve benzeri hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
- En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,
- En az 5 adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olmaları, şarttır.

P2 Yetki Belgesi :
Yurtiçinde dağıtımcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
P2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- 125 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,
- Aynı unvanla, şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması,
- Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olması,
- En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olması,
- En az 30 adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olması, şarttır. P2 Yetki belgesi sahipleri, yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde M türü ve K1 yetki belgesi sahiplerinin imkan, kabiliyet ve kapasitelerinden yararlanabilirler.
- P2 Yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın P1 yetki belgesi alabilirler. (Değişik: RG 18/1/2006-26053 Yürürlükten kaldırıldı.)