K Yetki Belgesi
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre türlere ayrılır. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır 

K1 Yetki Belgesi :
Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir. Şirketler için 50 ton taşıma kapasitesi şahıslar için 25 ton kapasite şartı uygulanmaktadır. K1* (il içi ) Ticari amaçla il içinde kamyonetlerle yapılan taşımalar.

K2 Yetki Belgesi :
Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacaklara verilir. K2* (3,5 ton altı araçlar) :Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili kamyonetlerle eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacaklara verilir.

K3 Yetki Belgesi :
Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. Şirketler için 35 ton taşıma kapasitesi en az iki birim araç şartı.

K Yetki Belgesi Nasıl Alınır :
Ulaştırma bakanlığının en son 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete(3.Değişiklik) yaptığı değişikle resmi gazetede yayınlanan ve taşımacılıkta kullanılan araçların kayıt altına alınması kapsamında zorunlu hale getirilen belge türüdür.
Belge kapsamına giren mükelleflerin Ulaştırma Bakanlığına başvurarak işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 
K Yetki Belgesi Yenileme İşlemleri :
Süresi dolan K1 belgesinin ve K2 belgesinin yenileme işlemi için yetki belgesi bitiş tarihinden 60 gün önce başlayan süreç etki belgesinin bitiş tarihinden 60 gün sonrasına kadar devam eder.
Bu süreler içinde başvuru yapanlar yetki belgelerinin yenilenmesi için bu yılki yetki belgesi ücretinin %5 ini ödeyerek yetki belgelerini 5 yıl daha kullanabilirler.

Yalnız yetki belgesi süresi dolduktan sonraki 60 günlük ek süre %5 ödeyerek belge yenileme şansınızı korurken araçlarınız cezadan muaf tutmaz. kısaca k1 ve k2 belgenizin bitiş tarihinden itibaren araçlarınız belgesiz sayılır ve yakalanırsa belgesiz taşımacılık yaptığı için cezaya maruz kalır.

Bu 60 günlük ek süre sadece indirimden yararlanmanız içindir.yetki belgesi bitiş tarihinden sonraki 60 günlük ek süre içinde başvuru yapmayanlara 30 günlük ikinci bir ek süre daha tanınır fakat bu 30 günlük ikinci ek süre içinde başvuru yapanlar bu yılki yetki belgesi ücretinin %50 sini ödeyerek yetki belgelerini yenileyebilirler.
ÖNEMLİ NOT:
K1 YETKİ BELGESİ YENİLEME İŞLEMİ İÇİN BELGE ALIŞ TARİHİ ,ŞİRKET VEYA ŞAHIS ADINA ALINMIŞ OLMASI DURUMLARI FARK ARZ ETMEKTEDİR.
ADLARINA YETKİ BELGESİ DÜZENLENMİŞ OLAN ŞİRKETLER SÜRESİ DOLAN K1 YETKİ BELGELERİNİ YENİLEYEBİLMELERİ İÇİN 50 TON İSTİAP HADDİNİ TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.

ŞAHISLARDA İSE:
27 ŞUBAT 2006 DAN ÖNCE BELGE ALMIŞ OLANLARLA BELGE ÜCRETİNİN BANKAYA YATIRILDIĞI TARİH İLE BELGE DÜZENLENME TARİHİ 30 NİSAN 2007 DEN ÖNCE OLANLAR İSTİAP HADDİ ŞARTI ARANMADAN BELGELERİNİ UZATABİLİRLER. DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

K1-K2-K3 Yetki Belgesi İçin İstenilen Evraklar Nelerdir ?

- Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(KEMOS Müşavirlik Hazırlar)
- Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
- (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak
- Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)
- Merkez İş yerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
- Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
- K1 geniş kapsamlı olan belge 44.264 TL
- K1 Yıldızlı sadece il içi taşımaları kapsar ve ,500 kğ altında olan araçlar için: 11.066 TL
- Asgari Kapasite: 25 ton istiap haddi 50 ton istiap haddi (özmal) Taşıtların Yaşı: 19 veya daha küçük model (özmal) Sermaye: 10.000 YTL ( Gerçek Kişi Tüzel Kişi )• 
- Her araç için ........... harç yatar. Asgari Kapasite: 1 adet toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus taşıt.(yaş:19 veya daha küçük model)

K Belgesi süre uzatımı :

- K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan ( toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010 dur.
- K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan ( toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010 tarihi itibariyle başlamıştır. İndirimli fiyat uygulaması 31.12.2019 e kadar devam edecek olup indirim oranı 31.12.2011 e kadar % 90 olarak bu tarihten sonra ise kalıcı olarak % 75 oranında uygulanacaktır.
- Kesinlikle bu süreler ceza uzatımı ile ilgili olmayıp kontrol ve ceza uygulamaları şehir içi ve şehirler arası olarak kamyonet türü araçlarda dahil olmak üzere 30.04.2010 tarihi itibariyle uygulanmaktadır.

NOT :
Asgari Kapasite Şartını Sağladıktan Sonra Geçerli Araç Muayenesi yapılmış taşıtlar Yetki Belgesine İlave Edebilir.