H YETKİ BELGESİ
Komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

H1 Yetki Belgesi :
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.
H1 Yetki Belgesi Başvurusu :

- 80.000.000.000.TL.katı ve süresiz banka teminat mektubu
- 20.000.000.000.TL.lık işletme sermayesi kendi adına nakliye faturası kesemez
- Belge harcı : 4.000.000.000.TL
- Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
- F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
- Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
- Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması,

H2 Yetki Belgesi :
Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.
H2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- 100.000.000.000 TL banka teminat mektubu
- 40.000.000.000.TL işletme sermayesi Belge harcı : 6 .000.000.000.TL.
- Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
- Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
- Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması.