L YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

L1 Yetki Belgesi :
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.
L1 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olması,
- Bu işe elverişli, en az 1000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olması, sı,
- İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması, şarttır.
- L1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3 yetki belgesini

L2 Yetki Belgesi :
Uluslararası lojistik işletmeciliği yapmayacaklara verilir.
L2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olmaları,
- Bu işe elverişli en az 2500 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
- İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 300 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, şarttır.
- L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3 yetki belgesi alabilirler.