D YETKİ BELGESİ
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve acentelik hizmetleri ile ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.


- Bu kapsamda; Firma kuruluşu ve belge yenileme işlemleri.
- Öz mal ve kiralik araç ilave ve düsüm işlemleri.
- Otobüslerin zorunlu koltuk, mali zorunluluk, kasko ve trafik sigortalarinin düzenlenmesi işlemleri.
- Kayıtlı öz mal ve kiralik otobüslerin sigorta sürelerinin takip islemleri ( Süresi içerisinde takip edilmemesi
- Firmalari yüksek miktarda ihtar cezasina ve kapanma tehlikesine maruz birakabilir )
- Hat ilavesi ve iptali işlemleri.
- Fiyat tarifelerinin hazırlanması.
- Firma hakkında yapılan şikayet konularının değerlendirilmesi ve savunmalarının hazırlanarak sunulması işlemleri.

D1 Yetki Belgesi :
Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

D2 Yetki Belgesi :

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlaraverilir.

D3 Yetki Belgesi :
Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,verilir.

D1 - D2 - D3 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(KEMOS Müşavirlik Hazırlar)
- Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
- (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak
- Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)
- Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
- Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
- Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur)
- Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları.