A YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanin sekline göre aşağıdaki türlere ayrilir :

A1 Yetki Belgesi :
Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A2 Yetki Belgesi :
Otomobil ile uluslatarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A3 Yetki Belgesi :
Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A1 - A2 - A3 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri.
- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.
- Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
- Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
- Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
- Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
- Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.