SRC Belgesi Nedir Gerekli Evraklar Nelerdir
SRC deyimi sürücü kelimesinden gelir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde ise "Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder" şeklindedir. 10/07/2003 Tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:

"Ayrıca, karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur." 5 inci maddesine göre mesleki Yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 500 TL., şoförlere ise 200 TL. idari para cezası verilir.

SRC Belgeleri Çeşitleri :
SRC1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
SRC2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
SRC3 belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
SRC4 belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı,
SRC5 belgesi: Tehlikeli madde ve atıkların taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

SRC5 belgesi alacak olanların ilk olarak SRC3 ya da SRC4 belgesine sahip olmaları gerekir. SRC1 belgesini alanlar: SRC2 belgesini, SRC3 belgesini alanlar: SRC4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, içeriğinde araç olan tüm yetki belgelerine kayıtlı taşıtları (2 ve 3 tekerlekli taşıtlar hariç) kullanacak olan sürücülerin, SRC belgelerini alması ve yanlarında bulundurması zorunludur.

Her ne kadar 37 adet yetki belgesi olsa bile özellikle K2 yetki belgesine değinmek gerekir. Türkiye'de en fazla sürücüyü ilgilendiren yetki belgesi, K2 türü yetki belgesidir. Bu yetki belgesine sahip olan mükellefler sahip oldukları araçları, işveren dahil, SRC belgesi olmayanlara kesinlikle kullandırmayacak ve kullanılması halinde ise kullanma potansiyeli olan her bir sürücüye SRC belgesinin temin edilmesini sağlayacaktır. K2 yetki belgesine kayıtlı araçları kullanacak sürücülerin, SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları zorunludur.

Sürücünün bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge ya doğrudan ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. SRC belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

Yapılan denetimlerde sürücü de SRC belgesinin olmaması durumunda, sürücünün kullanmış olduğu aracın sahibine 572.-TL, sürücüye ise 228.-TL, 26/k bendine göre cezai müeyyide uygulanır.

Yorumumuz:
Herhangi bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine kayıtlı araçları, araçlar içinde mal var ya da yok iken, iş veya tatil günleri ya da arada bir de olsa kullanan / kullanmak isteyen sürücülerin sahip olması zorunlu olan belgelerdendir. Taşımanın türü ve aracın vasfına göre değişiklik gösterir. Özellikle K2 Yetki Belgesi kapsamına giren araçları kullanabilmek için sürücünün SRC3/4 türü belgeye sahip olması zorunludur. SRC türü belgeleri, bir anlamda sürücü belgesi (ehliyet) gibi düşünebilirsiniz yani nasıl ki ehliyetiniz olmadan karayollarında araç kullanmanız yasalara aykırıdır ve ceza gerektirir; SRC türü belgeler de firmalara ait ve yetki belgesine işlenmiş araçları kullanabilmek için zorunludur ve belgesiz kullanım cezaya sebebiyet verir. Üstelik bu tür cezalar, sürücüye uygulandığı gibi sürücünün kullandığı aracın sahibi olan mükellefe de uygulanır.

SRC TÜRÜ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR :
1 - 25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ EN AZ 3 YILLIK C, D, E SINIFI EHLİYETİN FOTOKOPİSİ
2 - NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3 - 2 ADET FOTOĞRAF
4 - SRC 1, SRC 2,SRC 3, SRC 4 TÜRLERİNDEN HANGİSİNİ İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE

C,D,E SINIFI SÜRÜCÜ BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMAYANLAR İSE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINMIŞ, ÇALIŞTIĞI İŞYERİ, ÜNVANI VE SÜRELERİNİN BELİRTİLDİĞİ YAZI, VEYA TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİNDEN EN AZ BİRİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE EN AZ 3 YILLIK (EN AZ 24.02.2003 BAŞLANGIÇ TARİHLİ) C VEYA D SINIFLI EHLİYETE SAHİP OLANLAR, SRC 3 VEYA SRC 4 BELGESİNDEN İSTEDİĞİNİ TALEP EDEBİLİRLER.

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE EN AZ 3 YILLIK(EN AZ 24.02.2003 BAŞLANGIÇ TARİHLİ) E SINIFLI EHLİYETE SAHİP OLANLAR, SRC 1, SRC 2, SRC3, SRC4 BELGELERİNDEN İSTEDİĞİNİ TALEP EDEBİLİRLER.
SRC 1 BELGESİNİ ALANLAR SRC 2 BELGESİNİ ALMIŞ SAYILIRLAR SRC 3 BELGESİNİ ALANLAR SRC 4 BELGESİNİ ALMIŞ SAYILIRLAR
31.12.2006 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURUDA BULUNAN VE HERHANGİ BİR NEDENLE SRC BELGESİ HAK EDEMEYENLER YUKARIDAKİ YENİ ŞARTLARI SAĞLIYORSA, YENİ EVRAKLARI İLE TEKRAR Alize Müşavirlik ve Danışmanlık a BAŞVURU YAPABİLİRLER.
YUKARIDAKİ ŞARTLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SAĞLAYAMAYAN KİŞİLER SRC BELGESİ ALABİLMEK İÇİN "EĞİTİM" ALMAK DURUMUNDADIR

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
6. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 98- Araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir
B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;
b) Taşıt şoförlerinin;
1) Mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri, zorunludur

KTFMYEY - İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu Madde 5– Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde mesleki yeterlilik belgesi olmadığı anlaşılan kişiler hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

KTY - 3. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler Madde 36- Taşıma işlerinde istihdam edilenler; (1)-b İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları şarttır.

KTY - 4. KISIM / İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar Madde 43- Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri; (2) Yetki belgesi sahipleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve yardımcı personel ile sefere göndermek, şoförlerinin sürücü ve mesleki yeterlilik belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler.

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)
Kanun Numarası: 4925 Kabul Tarihi: 10.7.2003 Yaym. R.Gazete: Tarih: 19.7.2003 Sayı: 25173 DÖRDÜNCÜ KISIM / Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM / Cezalar İdarî para cezaları Madde 26 - Bu Kanunun; k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere beş yüz Türk Lirası, şoförlere ise ikiyüz Türk Lirası, İdarî para cezası verilir.