13 Şubat 2016 , Cumartesi   
°  A1-A2-A3
°  B1-B2-B3
°  C1-C2-C3
°  D1-D2-D3
°  E1-E2
°  F1-F2
°  G1-G2-G3-G4
°  H1-H2
°  K1-K2-K3
°  L1-L2
°  M1-M2-M3
°  N1-N2
°  P1-P2
°  R1-R2
°  T1-T2-T3

° Gümrük
° Mesleki Yeterlilik
° Genel İstatistikler
° Karayolu taşıma kanunu
° Faaliyet Raporları
° ÜDY-ODY
° SRC
° Kampanyalar
° Duyurular
° KUGMİSTANBUL MERKEZ
Eski Londra Asfaltı No:5/9
Şirinevler - İstanbul
Tel : +90 212 654 56 56 Pbx.
Fax : +90 212 654 32 53
Fax : +90 212 654 87 88
Gsm: 0544 889  46 18

İZMİR
G.O.Paşa Bulvarı No:3
Yeniasır İşhanı Kat:5/514
Çankaya - İzmir
Tel :  +90 232 483 23 44
         +90 232 483 32 64

Avea:0555 970 04 37-38
Fax : +90 232 483 19 46


ANKARA
Güçlükaya Mah.Zileliler sok.No:10/c
Keçiören- Ankara
Tel : +90 312 361 88 18
Gsm: 0544 644 99 34

ANTALYA
 0 555 575 96 57
         


 FAALİYET RAPORLARI

ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZDAN YETKİ BELGESİ ALMIŞ
FİRMALARIN DİKKATİNE;

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 52. maddesi uyarınca;

 

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi a fıkrası uyarınca;

 

A3, F, G ve H türü DIŞINDAKİ yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça belirlenen bilgileri
içeren faaliyet raporlarını alınacak örneğe uygun olarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi b fıkrası uyarınca;

 

A2, B1, B2, C2, C3, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını altışar aylık
devreler halinde tanzim ve imzalayarak, birinci altı aylık döneme ait (1 Ocak - 30 Haziran)
faaliyet raporlarını Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci altı aylık döneme ait
(1 Temmuz- 31 Aralık) faaliyet raporlarını müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi c fıkrası uyarınca;

 

A1, D1, D2, E türü, K1, K3, L1, M1, M2, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri,
 faaliyet raporlarını 1 Ocak – 31 Aralık arasında yıllık olarak tanzim ve imzalayarak
müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 51. maddesi b/5 fıkrası uyarınca;

 

T1, T2 yetki belgesi sahipleri, terminallere giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla 
 ilgili istatistikleri tutmak ve 3’er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve
Ocak aylarında Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 53. maddesi e fıkrası uyarınca;

 

Faaliyet raporları, yetki belgesi sahipleri tarafından  Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) da gönderilir.

 

Ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 8.maddesi uyarınca;

 

K1, K3, L1, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri 2007 faaliyet yılından başlamak üzere
 faaliyet raporu düzenlerler.

NOT:( K1, K3, L1, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri 2007 yılı
 faaliyetlerini 2008 yılı Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.)

Metin Kutusu: ÖNEMLİ NOTLAR: ( İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR AŞAĞIDAKİ TALİMATLAR GEÇERLİDİR. )
1-       YETKİ BELGELERİNİ BAKANLIKTAN ALAN FİRMALAR FAALİYET RAPOR İCMALLERİNİ BAKANLIĞA, YETKİ BELGELERİNİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEN  ALAN FİRMALAR İSE FAALİYET RAPOR İCMALLERİNİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE VERECEKLERDİR.
2-       FAALİYET RAPOR İCMALLERİ AYLIK İCMAL VERİLERİ OLARAK DÜZENLENEREK MEVZUATIN BELİRTİĞİ SÜRELERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE AYLIK VERİLERİN TOPLAM İCMALİ OLUŞTURULACAKTIR. AYLIK İCMALLERLE BİRLİKTE DÖNEMİ KAPSAYAN TOPLAM İCMALDE KURUMA VERİLECEKTİR. (İŞLEM AYI SÜTUNUNA AYLAR İÇİN 01,02,….,12, BUNLARIN TOPLAMINA “T”, GENEL TOPLAMA İSE “TT” YAZILACAKTIR.)
3-       FAALİYET RAPORU İCMALLERİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR;
a.        ÖRNEĞİNE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR.
b.        FAALİYET RAPORU İCMAL TABLOSU EKSİK OLMAMALIDIR.
c.        AYLIK OLARAK SÜRELERİ 
d.        DİLEKÇESİ OLMALIDIR. 
e.        TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN İMZASI VE FİRMA KAŞESİ OLMALIDIR.
BUNA UYGUN OLMAYAN FAALİYET RAPORLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR VE YÖNETMELİKÇE ÖNGÖRÜLEN CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR.
4-       TÜM YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ OTOMASYON SİSTEMİNİN UYUMLU HALE GETİRİLECEĞİ ZAMANA KADAR FAALİYET RAPORLARI YERİNE SÖZKONUSU FAALİYET RAPOR İCMAL TABLOLARI GÖNDERİLECEKTİR.
5-       EK TABLOSUNDA FAALİYET RAPOR İCMALİ DOLDURULURKEN GEREKLİ OLAN TÜM KODLAR YER ALMAKTADIR.
6-       TÜM FAALİYET RAPORU İCMALLERİNDE AY SONUNDAKİ İŞLEMLER, BAŞLANGIÇ TARİHİ İTİBARİ İLE TABLOLARA EKLENECEKTİR. İŞLEMİN BAŞLADIĞI TARİH TAŞIMA SENEDİ /YOLCU BİLETİ DÜZENLEME TARİHİDİR. TAŞIMA SENEDİ DÜZENLENME TARİHİNİN BULUNDUĞU AY KAYITLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİR İŞLEM OLARAK DENETİMLERDE DİKKATE ALINACAKTIR.
 

Sözkonusu faaliyet raporlarına ilişkin örnek formlar; 5551 NOLU “YOLCU TAŞIMALARI  FAALİYET RAPORU İCMAL
 TABLOSU”, 5121 NOLU “YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI İCMAL TABLOSU”, 5221 NOLU “ULUSLARARASI
EŞYA TAŞIMACILIĞI İCMAL TABLOSU” ve 5435 NOLU “TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ FAALİYET
RAPORU İCMALİ” “FAALİYET RAPOR İCMALLERİ” dosyasının içinde yer almaktadır.


 

Copyright ® 2005 KEMOS GROUP

 BUGUN 99  
 TOPLAM 1929310  
10.01.2008 itibariyle

Ana Sayfa | Hakkımızda | Vizyonumuz | Sertifikalarımız | KEMOS | Palet | Konteyner

İletişim
| E-Mail | S.S.S: (Sıkça Sorulan Sorular)